Loading...
Услуги за юридически лица2017-07-28T08:27:23+00:00

ЗМБГ АД е утвърден надежден партньор в изграждане и въвеждане на системи на управление на отпадъци.

Дейности по събиране на отпадъци и транспортиране до съоръжения за третиране, почистване и поддържане:

 Събиране и транспортиране на отпадъци

Събиране и транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци

Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/

Събиране и транспортиране на пепел, сгурия, пръст, вкл.камъни, пясък и др.

Разделно сметосъбиране

Дейности по почистване:

 Механизирано метене

Ръчно метене

Почистване на прораснала трева, уборка

Миене с автоцистерна с маркуч

Дейности по зимно поддържане:

Механизирано обработване чрез разпръскване на подходящи смеси

Механизирано почистване от сняг

Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед

Товарене и извозване на сняг

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Предложение за намаляне на разходите за ТУРИСТИЧЕСКИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ С ХРАНИ ХРАНИТЕЛНИ /БИОРАЗГРАДИМИ/ ОТПАДЪЦИ

прочети повече