Schedule for collection and transportation of biowaste /greens, branches/ – Sofia

Аrea Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Triaditsa Bulgaria Blvd., Dr. Stefan Sarafov St., Vitosha Blvd., Arsenalski Blvd., Byala Cherkva St., Petko Yu. Todorov Blvd. Bulgaria Blvd., Petko Yu.Todorov Blvd., Gotse Delchev Blvd. Bulgaria Blvd., Todor Kableshkov Blvd., Gotse Delchev Blvd., Kostenski Vodopad St. Kostenski Vodopad Str., Henrich Ibsen Str., Todor Kableshkov Blvd., Louis Ayer Str., Ring Road Patriarch Evtimiy Blvd., Vitosha Blvd., Bulgaria Blvd., Ivan Evstatiev Geshov Blvd., St. George Sofiyski Blvd., Prague Blvd. Henrikh Ibsen Str., Cherni Vrah Blvd., Ring Road, Louis Ayer Str. Bulgaria Blvd., Petko Yu.Todorov Blvd., Gotse Delchev Blvd.
Mladost

Mladost 1, 1A, 2, 3, 4, Poligona, Gorublyane

Mladost 1, 1A, 2, 3, 4, Poligona, Gorublyane

Mladost 1, 1A, 2, 3, 4, Poligona, Gorublyane

Mladost 1, 1A, 2, 3, 4, Poligona, Gorublyane