ЗМБГ АД има договори с едни от най-големите общини в България.

ЗМБГ АД има договори с едни от най-големите общини в България.

Основни области, в който ЗМБГ АД, може да гарантира високо качество на услугите, професионализъм и релевантен опит са: