Loading...
За нас2018-07-18T14:35:09+00:00

Услуги за общините

Услуги за юридически лица

Услуги за физически лица

За нас

ЗМБГ АД е основано през 2010 г., като в същата година печели обществена поръчка за сметопочистване на пет от най-големите райони на Столична община. Ние предлагаме широка гама от услуги за управление на отпадъците за общините, промишлени, търговски и фирмени сектори, както и за домакинствата. Дружеството е с предмет на дейност предоставяне на услуги по събиране на битови отпадъци, биоразградими отпадъци, транспортиране на едрогабаритни отпадъци, цялостно почистване на населени места, включително миене, метене и поддържане на улици и площади, зимно почистване и поддържане на пътища и тротоари, извозване на сняг.

ЗМБГ АД се утвърждава като една от най-големите компании за управление на отпадъците в България, като на база опита си, екипът на дружеството изгражда собствено ноу-хау в организацията на системи за събиране на отпадъци и почистване.

ЗМБГ АД успешно внедрява и прилага системи за управление на качеството, околната среда и работната сила, сертифицирани по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Също така изгражда и собствена автоматизирана система за контрол, оптимизация и подобряване на всички предлагани услуги от дружеството.  Виж повече.

ЗМБГ АД има положителни референции и препоръки от най-големите общини в България, като до момента не е допускало нарушения по изпълнение на договорите си.

ЗМБГ АД е член на най-голямата и престижна работодателска организация – КРИБ /Конфедерация на работодателите и индустриалците в България/.

ЗМБГ АД се управлява от висококвалифициран мениджърски екип, който ръководи повече от 1000 служителя. За осигуряване на 24 часово качествено изпълнение услугите, дружеството разполага с над 250 специализирани автомобила с екологична норма Евро 5 и Евро 6, напълно оборудвани бази, ремонтни сервизи за техника и съдове, както и голяма складова наличност от цялата гама съдове за отпадъци.

ЗМБГ АД оперира в районите на Столична Община – Младост, Триадица и Южна дъга, както и в районите на Община Варна – Одесос и Приморски, който включва и едни от големите български черноморски курорти – Златни пясъци, Св. Св. Константин и Елена и други. Дружеството има успешно изпълнени договори с районите на Столична община – Люлин, Витоша и Овча Купел, Община Перник, Община Карнобат и други.

ЗМБГ АД извършва услуги по събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и зимна поддръжка на градски райони с обща площ над 250 км2, с общо население над 800 000 души.

ЗМБГ АД е утвърден, надежден партньор в изграждане и въвеждане на системи на управление на отпадъци. Дружеството е изцяло на разположение на гражданите с цел получаване на обратна връзка и подобряване качеството на предлаганите от нас услуги.

Екологична декларация на ЗМБГ АД

Решение за регистрация по EMAS

Удостоверение за регистрация по EMAS

Референции и сертификати

Наши партньори и полезни връзки