КОИ СМЕ НИЕ

КОИ СМЕ НИЕ

ЗМБГ АД е основано през 2010 г., като в същата година печели обществена поръчка за сметопочистване на пет от най-големите райони на Столична община. Ние предлагаме широка гама от услуги за управление на отпадъците за общините, промишлени, търговски и фирмени сектори, както и за домакинствата. Дружеството е с предмет на дейност предоставяне на услуги по събиране на битови отпадъци, биоразградими отпадъци, транспортиране на едрогабаритни отпадъци, цялостно почистване на населени места, включително миене, метене и поддържане на улици и площади, зимно почистване и поддържане на пътища и тротоари, извозване на сняг.

КЪДЕ ОПЕРИРАМЕ

КЪДЕ ОПЕРИРАМЕ

ЗМБГ АД оперира в районите на Столична Община – Младост и Триадица, изпълняваме и Услуги по зимно поддържане и почистване на част от общинска пътна мрежа на територията на Район Панчарево и Район Витоша и Южната дъга, също така на териториите на Община Перник и Община Варна. Дружеството има успешно изпълнени договори с районите на Столична община – Люлин, Витоша и Овча Купел, Община Варна, Община Перник, Община Карнобат и други.

ЗМБГ АД стартира поетапно внедряване на иновативна и интелигентна система за събиране и транспортиране на отпадъци. Тя започна със замяна на контейнерите за отпадъци и техниката за сметосъбиране в Перник в квартал „Изток“, частично във Варна, като внедряването предстои да продължи.
Изцяло автоматизираната система се контролира само от едно лице в камиона, предимствата са опростено изпразване на контейнерите в рамките на 35-60 секунди, не пропускат течности, миризми, дизайнът с отвор и капак за изхвърляне на боклука възпрепятства разпръскване на отпадъците от вятъра и животните, снабдени са с педал за отваряне на капака, от хигиенична гледна точка.

НАШАТА МИСИЯ

НАШАТА МИСИЯ

ЗМБГ АД се утвърждава като една от най-големите компании за управление на отпадъците в България, като на база опита си, екипът на дружеството изгражда собствено ноу-хау в организацията на системи за събиране на отпадъци и почистване. Дружеството успешно внедрява и прилага системи за управление на качеството, околната среда и работната сила, сертифицирани по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Също така изгражда и собствена автоматизирана система за контрол, оптимизация и подобряване на всички предлагани услуги от дружеството.  Виж политика на ръководството по управление.

ЗМБГ АД има положителни референции и препоръки от най-големите общини в България, като до момента не е допускало нарушения по изпълнение на договорите си. Дружеството е член на най-голямата и престижна работодателска организация – КРИБ /Конфедерация на работодателите и индустриалците в България/.

НАШИЯТ ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП

ЗМБГ АД се управлява от висококвалифициран мениджърски екип, който ръководи повече от 1000 служителя. За осигуряване на 24 часово качествено изпълнение услугите, дружеството разполага с над 250 специализирани автомобила с екологична норма Евро 5 и Евро 6, напълно оборудвани бази, ремонтни сервизи за техника и съдове, както и голяма складова наличност от цялата гама съдове за отпадъци.

ЗМБГ АД е утвърден, надежден партньор в изграждане и въвеждане на системи на управление на отпадъци. Дружеството е изцяло на разположение на гражданите с цел получаване на обратна връзка и подобряване качеството на предлаганите от нас услуги.

ДОКУМЕНТИ РЕФЕРЕНЦИИ СЕРТИФИКАТИ

ДОКУМЕНТИ РЕФЕРЕНЦИИ СЕРТИФИКАТИ

Политика на ръководството по управление

Екологична декларация на ЗМБГ АД

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 39001:2012

EMAS

УДОСТОВЕРЕНИЕ EMAS

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ГРАМОТА

ПАРТНЬОРИ И ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ПАРТНЬОРИ И ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ