Управление на отпадъци

Събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци.

Виж повече

Почистване и поддръжка

Механизирано и ръчно метене, механизирано и ръчно миене, уборка

Виж повече

Зимно поддържане

Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на пясък, сол.

виж повече

АНГАЖИРАНИ СМЕ ДЕНОНОЩНО, РАЗПОЛАГАМЕ  С НАД 250 ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

И СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 365 ДНИ В ГОДИНАТА

Искаш да бъдеш част от екипа на ЗМБГ?

Разбери как
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Предложение за намаляне на разходите за ТУРИСТИЧЕСКИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ С ХРАНИ ХРАНИТЕЛНИ /БИОРАЗГРАДИМИ/ ОТПАДЪЦИ

прочети повече