АНГАЖИРАНИ СМЕ ДЕНОНОЩНО

АНГАЖИРАНИ
СМЕ ДЕНОНОЩНО

РАЗПОЛАГАМЕ С НАД 250 ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

РАЗПОЛАГАМЕ С НАД
250 ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ СМЕ 365 ДНИ В ГОДИНАТА

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ СМЕ
365 ДНИ В ГОДИНАТА

Събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци.
Събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци.
Механизирано и ръчно метене, механизирано и ръчно миене, уборка
Механизирано и ръчно метене, механизирано и ръчно миене, уборка
Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на пясък, сол.
Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на пясък, сол.